ایمان یاوری

ایمان
یاوری

ایده پرداز و رهبر تیم توسعه

ایمان یاوری

من ایمان یاوری هستم یک ایده‌پرداز، با اشتیاقی وصف نشدنی به الگوریتم‌های جهان که مسئول  خانواده‌ای شدم با دیدگاه ساخت دنیای مجازی تازه‌ای بنام وبنو. باور دارم ارزش‌ها ساخته میشن بدست انسان‌هایی با انگیزه که زمان رو تنها محدودیت موجود میدونند. ابر انسان‌هایی که شکست رو تجربه قلمداد می‌کنند و به دنیای اطرافشون هم این انرژی رو بازتاب می‌کنند. همیشه دنیا رو از دریچه دنیا نگاه می‌کنم تا درک کنم کجای اون ایستادم و چقدر راه نرفته دارم و چقدر جای پیشرفت. پذیرفتم که بازه‌ی محدود دو دست با گرفتن دست‌های دیگه به یک بازه‌ی نامحدود تبدیل میشه و اعتماد و انرژی پایدارترین زنجیره دنیاست.